Certificació de Seguretat i Salut 2018-01-09T11:59:23+00:00

Certificació de Seguretat i Salut

Sota el lema “treballar bé i segurs”, Constraula manté un ferm compromís amb la prevenció de riscos laborals. Així, des de l’any 2003 l’empresa té implantat un Sistema de Prevenció de Riscos Laborals que està integrat en el Sistema de Gestió Integrat de la Qualitat i Medi Ambient.

El Sistema ofereix un marc a través del qual l’empresa incorpora als processos les més modernes tècniques preventives per als seus centres de treball.

En aquest sentit es realitzen formacions en matèria de prevenció per a tots els treballadors, es fa un control exhaustiu en matèria de prevenció de totes les empreses subcontractades, i es vetlla constantment per la salut i integritat del personal propi o subcontractat en totes les obres, mitjançant un control de riscos i perills associats a cada procés.