Certificació de Medi Ambient 2018-01-09T11:57:46+00:00

Certificació de Medi Ambient

La implicació de Constraula Enginyeria i Obres, S.A.U. en els requeriments mediambientals, ha propiciat que l’equip tècnic de l’empresa i el conjunt de personal de la mateixa es sentin partícips de la necessitat de treballar amb uns estàndards mediambientals en els nuclis urbans. L’objectiu és minimitzar l’impacte ambiental de la feina que es realitza.

Aquests estàndards es basen en el respecte a les persones que l’habiten i en una cura absolut per la sostenibilitat i la reducció de l’impacte ambiental de l’entorn.